PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Boya Żeleńskiego 19a,
35-105 Rzeszów
tel. (0-17) 860-94-50
fax. (0-17) 860-94-56
REGON 690587670

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na :

„Zabezpieczenie korpusu drogowego w c. dr woj. Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 18+380 str. L w m. Krzywcza”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 000 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013r.

 

Termin realizacji :  Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 26.07.2013r.

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

Kryteria oceny ofert : 100% cena

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 26.06.2013r., do godz. 09:30.

Wadium : nie dotyczy
Cena materiałów przetargowych : 7,25 PLN

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydzial Dróg

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2013r., o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów - świetlica

Rzeszów, dn. 2013-06-07