szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: popw

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

 

            

https://www.polskawschodnia.gov.pl

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW)  są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej, w tym województwa podkarpackiego. Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

Celem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest: "Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju".

Program Operacyjny Polska Wschodnia realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz krajowych środków publicznych. Pula środków przeznaczonych na Program z EFRR obejmuje kwotę ok. 2 mld euro.
Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia realizuje między innymi inwestycje  :
 
1. Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej

Z uwagi na zakres rzeczowy zadanie pn. “Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” zostało podzielone na 3 etapy.

Etap I obejmuje:

•     budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 o długości 1,7 km, od węzła S-19 Jasiona do byłej drogi krajowej nr 19
•     rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 869 biegnącej po byłej drodze krajowej nr 19 w kierunku północnym, do połączenia z etapem II
•     budowę/przebudowę trzech jednopoziomowych skrzyżowań w tym 2 rond
•     budowę mostu WD-1 w ciągu DW869 nad potokiem Świerkowiec,
•     budowę drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej terenom położonym na południe od projektowanej drogi wojewódzkiej nr 869,
•     przebudowę sieci uzbrojenia terenu

Etap II obejmuje:

•     rozbudowę drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku 0,9km. Rozbudowa będzie realizowana poprzez dobudowę drugiej jezdni i wzmocnienie jezdni istniejącej na kategorię ruchu KR4,
•     budowę jednopoziomowego skrzyżowania typu rondo na przecięciu dróg wojewódzkich nr 869 i 878 ( byłą drogą krajową nr 19 biegnąca na północ w kierunku Lublina)
•     przebudowę i budowę dróg innych kategorii zapewniających dostępność komunikacyjną dla terenów sąsiadujących z inwestycją
•     przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
•     budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, oraz ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej 869
•     przebudowę sieci uzbrojenia terenu

Etap III  obejmuje:

•     rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 869 o drugą jezdnię na całej długości trasy wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni istniejącej, (na odcinku do Rudnej Małej do ronda  z Jasionce)
•     budowę 4 skrzyżowań w tym 3 rond
•     Budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych
•     budowę/przebudowę dróg dojazdowych, serwisowych i wewnętrznych
•     budowę zatok autobusowych,
•     budowę oświetlenia drogi, układu odwodnienia drogi
•     budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

Rozbudowywana droga będzie charakteryzować się następującymi parametrami:
- klasa drogi: G
- przekrój poprzeczny: 2 x 2
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- dopuszczalne obciążenie:115 kN/oś
- kategoria ruchu: KR4

2. Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe

Wykonawca: Skanska S.A.  Planowany termin zakończenia robót: 16 października 2017

Wartość umowy: 68 675 745,61, w tym wartość robót części pozamiejskiej: 19 303 418,72 zł

W ramach  projektu zintegrowanego wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła
Rzeszów - Południe (S 19).
Z uwagi na fakt, że trasa przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa jak i poza jego granicami, przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski.
Odcinek zamiejski, realizowany przez Województwo Podkarpackie, biegnie od km 0+019,11 do km 1+107,00. Początek zlokalizowany jest w miejscu węzła Rzeszów Południe drogi ekspresowej S19 i przebiega w kierunku wschodnim przez tereny rolne.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in:
- budowę po nowym śladzie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,09 km
- budowę przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 108 167R
- budowę dróg serwisowych.

Budowana droga będzie charakteryzować się następującymi parametrami:
- klasa drogi: G
- przekrój poprzeczny: 2 x 2
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- dopuszczalne obciążenie:115 kN/oś
- kategoria ruchu: KR5

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-04-04
redaktor: Jacek Bieniasz
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-04-26 15:36:05 
Strona główna Biuletynu